GK Questions in Kannada 2023 With Answers | ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

GK Questions in Kannada 2023

GK Questions in Kannada 2023 1 ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬಂದರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?ಉತ್ತರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 2 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?ಉತ್ತರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು  ಶಿವಮೊಗ್ಗ 3 ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?ಉತ್ತರ:- ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಮಂಡ್ಯ 4 ಭೋನಾಲಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?ಉತ್ತರ:- ಯಾದಗರಿ 5 ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲುಧಾಮ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?ಉತ್ತರ:- ಗದಗ 6 ಮಾಗಡಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆಯೇ?ಉತ್ತರ:- ಗದಗ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಿ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ … Read more